Cele firmy

  • WYSOKA JAKOŚĆ WYROBÓW Naszym celem jest dostarczanie wyrobów o najwyższej jakości i funkcjonalności.

 

  • NASTAWIENIE NA KLIENTA Naszym celem jest produkowanie wyrobów w pełni zaspokających potrzeby naszych klientów.

 

  • SILNA POZYCJA NA RYNKU Naszym celem jest zapewnienie dobrej kondycji firmy warunkującej jej ciągły harmonijny i dynamiczny rozwój.

 

  • DOBRY PRACODAWCA Naszym celem jest zapewnienie najlepszych warunków zatrudniania i rozwoju osobistego pracowników.

 

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Naszym celem jest firma etyczna, wrażliwa na potrzeby i problemy człowieka, jego środowiska, w odniesieniu do społeczności regionalnych i globalnych.